Witamy na oficjalnej stronie internetowej Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego na której znajdą państwo wiele informacji na temat działalności naszego Związku.
(linia)

Program "Skaut"

Program "Skaut" - Instrukcja obsługi

>> do pobrania: Załącznik
(linia) Program "Skaut" - Instrukcja rejestracji

>> do pobrania: Załącznik
(linia) Program "SKAUT"Rusza Program "SKAUT", który został opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i skierowany jest do uczniów klas IV - VIII w całej Polsce. Podstawowym celem jest zebranie wyników testów prób sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, poprawa ich kondycji oraz wsparcie młodych sportowców w zakresie ich rozwoju.

Pilotażowy program będzie realizowany od 1.10.2019 r. do 30.11.2019 r w województwach śląskim, podlaskim, małopolskim i świętokrzyskim. Docelowo projekt zakłada zatrudnienie 3 560 skautów, a ich zadaniem będzie m.in. przeprowadzanie testów sprawności fizycznej, obserwowanie zajęć sportowych odbywających się w szkole i poza nią, rekomendowanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach w klubach sportowych. Wyniki testów zostaną umieszczone w Narodowej Bazie Talentów.

Jak zostać skautem ?

Skauci są rekrutowani przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy). Osoby zainteresowane funkcją skauta powinny skontaktować się z koordynatorem wojewódzkim oraz gminą właściwymi dla obszaru, na którym chcą wykonywać pracę skauta.

Skautami mogą zostać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, czyli nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy, instruktorzy.

Skaut zawiera umowę z koordynatorem wojewódzkim, który nadzoruje jego pracę.

Koordynatorem wojewódzkim w Małopolsce jest Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie. Operatorem krajowym programu jest Instytut Sportu w Warszawie.

Informacje o programie dostępne są również na stronie http://www.programskaut.pl./

Zapraszamy do współpracy!

>> do pobrania: Pismo do JST
>> do pobrania: Porozumienie z JST
>> do pobrania: Regulamin programu "Skaut"
>> do pobrania: Wykaz sieci skautów w Małopolsce
>> do pobrania: Umowa - zlecenie ze skautem
>> do pobrania: Oświadczenie skauta
>> do pobrania: Zgoda rodzica