obrazek
Witamy na oficjalnej stronie internetowej Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego na której znajdą państwo wiele informacji na temat działalności naszego Związku.
(linia)

(marszalek)

Wszystkie zawody rejonowe (z wyjątkiem rejonu Kraków - Miasto) i finały wojewódzkie organizowane w ramach "Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży Szkolnego Związku Sportowego" są finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Ministerstwo Sportu w ramach wspierania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
(linia)


Aktualności

08.11.2016
Podsumowanie Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży 2015/2016

Podsumowanie "Malopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży" Szkolnego Związku Sportowego za rok szkolny 2015/2016 przeprowadzonego pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.
Załącznik w zbiorczym pliku RAR, do wypakowania.

>> do pobrania: Podsumowanie MSWS 2015/2016 (RAR)
(linia)
07.11.2016
Zawody wojewódzkie w I półroczu roku szkolnego 2016/2017

>> do pobrania: Załącznik
(linia)
03.11.2016
Konferencje wojewódzkie Programu Mały Mistrz organizowane przez Małpolski SZS

04.11.2016 - godz. 15:30 - SP nr 2 Bochnia
18.11.2016 - godz. 15:30 - SP nr 117 Kraków
29.11.2016 - godz. 13:00 - Biecz
25.11.2016 - godz. 13:00 - ZPO Jurków
02.12.2016 - godz. 13:00 - AWF Kraków Konferencja Podsumowująca Program Mały Mistrz w województwie małopolskim

(linia)
27.10.2016
XVI Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze MSZS w Krakowie

Pismo podsumowujące XVI Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze.

>> do pobrania: Załcznik
(linia)
24.10.2016
Prośba do nauczycieli wychowania fizycznego

Szanowni Pa??o

Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje od 2017 roku wprowadził nowy program upowszechniania kultury fizycznej pod roboczą nazwą Szkolny Klub Sportowy Zadaniem tego programu jest pomoc w sfinansowaniu wynagrodzeń nauczycieli wychowania fizycznego prowadzących zajęcia sportowe w ramach działalności Szkolnego Klubu Sportowego. To niezwykle cenna inicjatywa, która przynajmniej w części będzie mógł zapobiec tendencji zmniejszania się lości godzin przeznaczanych na sportowe zajęcia pozalekcyjne w szkole. Szkolny Związek Sportowy został zobowiązany do zdobycia informacji dotyczących aktualnego stanu realizacji tego zadania w polskich szkołach. Ponieważ i dla Was i dla nas program Szkolny Klub Sportowy powinien być jednym z priorytetów prosimy Was o pomoc w zebraniu interesujących Ministerstwo Sportu i Turystyki, ale i Szkolny Związek Sportowy informacji.

Prosimy o wype?ienie do dnia 3.11.2016 roku specjalnej ankiety zamieszczonej na stronie

www.ankietka.pl/ankieta/247272/funkcjonowanie-sks-w-szkole-szkolny-zwiazek-sportowy-zbiera-informacje-dla-ministerstwa-sportu-i-turystyki.html

Zachęmy do rzetelnego wypełnienia ankiety.

>> do pobrania: List
(linia)
07.10.2016
XVI Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków

Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie informuje:
XVI Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Człnków

odbędzie się w dniu 22 pa?ziernik 2016 r. ( sobota )
- godz. 11:00 pierwszy termin
- godz. 11:15 drugi termin

Miejsce : budynek Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie, Aleja Powstania Warszawskiego 6, ( I piętro )

(linia)
19.09.2016
Szkolenia dla nauczycieli klas I programu Mały Mistrz w roku szkolnym 2016/2017

Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie - operator wojewódzki programu Mały Mistrz w województwie małopolskim informuje, że otrzymał od Operatora Krajowego programu - Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku terminarz i program obowiązkowych szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy od września 2016 r rozpoczną pracę w programie Mały Mistrz z klasami I.

Szkolenia, których organizatorem jest FRKF w Pucku odbędą się w dniach:

22.09.2016 r. w Krakowie
Początek szkolenia - część teoretyczna godzina 8:30-13:30 sali Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie przy Aleja Jana Pawła II 78,
druga część szkolenia - praktyczna odbędzie się tego samego dnia
w godzinach 14:00 - 18:45 w salach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

20.10.2016 r. w Oświęcimiu. Niestety adres szkolenia nie został nam jeszcze podany.

Delegacje ze szkoły powinny być w postaci jednego nauczyciela wczesnoszkolnego i jednego nauczyciela wychowania fizycznego. Uczestnicy szkolenia proszeni są o zabranie ze sobą troju sportowego.

Szkoła ma prawo wybrać czy w szkoleniu będzie uczestniczył nauczyciel/ nauczyciele. Szczegóły program szkolenia w załączniku. Organizatorzy szkoleń FRKF ) nie zwracają kosztów pojazdu na nie lecz tylko zapewniają bufety kawowe dla uczestników

Ewentualne pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować mailowo na adres maly.mistrz@frkf.pl lub telefonicznie p. Katarzyna Ostruszka 795-558-266

>> do pobrania: Program szkolenia

(linia)
02.09.2016
Mały Mistrz w roku szkolnym 2016/2017

>> do pobrania: List

(linia)
02.09.2016
Dogrywka do III edycjia Programu Mały Mistrz w roku szkolnym 2016/2017

Małopolski Szkolny Związek w Krakowie ogłasza dodatkowy nabór wniosków III edycji Programu Mały Mistrz.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16 września 2016r.

>> do pobrania: List przewodni
>> do pobrania: Zg?szenie gminy
>> do pobrania: Zg?szenie szko?

(linia)
02.09.2016
List Szkolnego Zwiąku Sportowego z okazji nowego roku szkolnego 2016/2017

>> do pobrania: List SZS

(linia)
02.09.2016
Regulaminy i kalendarze imprez sportowych wchodząych w skład Ogólnopolskiego systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół za rok szkolny 2016/2017

>> do pobrania: Regulamin ogólny na rok szkolny 2016/2017

>> do pobrania:Regulamin szczegółowy IMS
>> do pobrania:Kalendarz IMS

>> do pobrania:Regulamin szczegółowy Gimnazjada
>> do pobrania:Kalendarz Gimnazjada

>> do pobrania:Regulamin szczegółowy Licealiada
>> do pobrania:Kalendarz Licealiada

(linia)
01.09.2016
Instrukcja obsługi systemu SRS na rok szkolny 2016/2017

>> do pobrania:Instrukcja obsługi systemu SRS

(linia)
25.08.2016
VIII Nowohucki Biathlon Rowerowy(linia)
23.08.2016
Posiedzenie Zarządu MSZS

Zaproszenie na posiedzenie Zarządu Małopolskiego Szolnego Zwiąku Sportowego na dzień sierpnia 2016 r.

>> do pobrania: Załącznik
(linia)
22.07.2016
Udział szkół województwa Małopolskiego w Finałach Ogólnopolskich w roku szkolnym 2015/2016

>> do pobrania: Za?cznik
(linia)
23.06.2016
Informacja

Zmiany w Zarządzie Szkolnego Związku Sportowego, zmiana terminu zjazdu MSZS

>> do pobrania: Informacja
(linia)
22.06.2016
Posiedzenie Zarząu MSZS

Zaproszenie na posiedzenie Zarządu Małpolskiego Szolnego Związku Sportowego na dzień czerwca 2016 r.

>> do pobrania: Zaproszenie
(linia)
16.06.2016
Informacja o wyborze oferty / Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia

>> do pobrania: Informacja o wyborze oferty
(linia)
09.06.2016
Festyn sportowo - rekreacyjny Mały Mistrz - Gmina Biecz

>> do pobrania: Fotorelacja TV
>> do pobrania: Plakat + informacje
(linia)
15.06.2016
I Mistrzostwa Małego Mistrza Gminy Gorlice

>> do pobrania: Sprawozdanie
>> do pobrania: Galeria
>> do pobrania: Relacja TV
>> do pobrania: Harmonogram zawodów
(linia)
01.06.2016
Lista szkół zakwalifikowanych do III edycji programu "Mały Mistrz" na rok szkolny 2016/2017

>> do pobrania:
Lista szkół
(linia)
07.06.2016
Festyn sportowy "MAŁEGO MISTRZA" w Krakowie

>> do pobrania:
Sprawozdanie z pierwszego dnia
>> do pobrania: Plakat
>> do pobrania: Pismo przewodnie
>> do pobrania: Terminarz
(linia)
16.05.2016
XXII Sportowy Turniej Miast i Gmin

>> do pobrania: Oficjalne pismo
(linia)
05.05.2016
Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku

>> do pobrania: Sprawozdanie z finału
(linia)
12.04.2016
Rekrutacja do Programu "Mały Mistrz" w roku szkolnym 2016/2017Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie informuje, iż przedłuża zgłoszenia szkół podstawowych do III edycji Programu "Mały Mistrz". Termin zostaje wydłużony do 29 kwietnia 2016 r. Program jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

(linia)
11.04.2016
Konkurs "Mały Mistrz" w roku 2016

Małopolski Szkolny Związek Sportowy - koordynator programu Mały Mistrz w województwie małopolskim ogłasza Konkurs dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego realizujących program Mały Mistrz p.t. "NAJAKTYWNIEJSZE SZKOŁY REALIZUJĄCE ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH PROGRAMU MAŁY MISTRZ"

Zapraszamy szkoły podstawowe biorące udział w Programie "Mały Mistrz" .

>> do pobrania: Konkurs
(linia)
11.04.2016
Konferencja Programu "Mały Mistrz"

Ekspert programu "Mały Mistrz" przy współpracy z Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym w Krakowie oraz Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola, Szkoła Podstawowa nr 2 w Słopnicach zapraszają na konferencję szkoły podsatwowe z powiatu nowotarskiego i limanowskiego zralizuje Program "Mały Mistrz".

>> do pobrania: Plan konferencji
(linia)
04.03.2016
akt. 29.03.2016
Program "Mały Mistrz" w roku szkolnym 2016/2017Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie prowadzi nabór szkół podstawowych do III edycji programu "Mały Mistrz". Obejmuje on przyszłe klasy pierwsze na rok szkolny 2016/2017. Zainteresowane szkoły proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia szkoły (załącznik) i odesłanie do gminy, która wysyła do dnia 08 kwietnia 2016 kartę zgłoszenia gminy i szkoły.

>> do pobrania: Pismo do szkół
>> do pobrania: Pismo przewodnie do gmin
>> do pobrania: Zgłoszenie gminy
>> do pobrania: Zgłoszenie szkoły
(linia)
21.03.2016
Posiedzenie Zarządu MSZS

Zaproszenie na posiedzenie Zarządu Małopolskiego Szolnego Związku Sportowego na dzień 29 marca 2016 r.

>> do pobrania: Zaproszenie
(linia)
15.03.2016
Drużynowe Małopolskie Igrzyska, Gimnazjada i Licealiada Młodzieży w szachach

>> do pobrania: Załącznik
(linia)
14.03.2016
X Memoriał Andrzeja Grubby

>> do pobrania: Komunikat
(linia)
04.03.2016
Finały wojewódzkie w szachach

Po licznych interwencjach szkół Malopolski SZS zmienia terminy zawodów szkolnych w szachach (kolidujące terminy zawodów):

Igrzyska Młodzieży Szkolnej - 11.04.2016
Gimnazjada Młodzieży Szkolnej - 12.04.2016
Licealiada Młodzieży Szkolnej- 13.04.2016

(linia)
02.03.2016
akt. 07.03.2016
VI Ogólnopolskie Igrzyska i Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w biegach narciarskich - Małopolska 2016

>> do pobrania: Punktacja szkół
>> do pobrania: Klasyfikacja wojewdzództw
>> do pobrania: Wyniki sztafet 07.03.2016
>> do pobrania: Wyniki 06.03.2016
>> do pobrania: Wyniki 05.03.2016
>> do pobrania: Listy startowe
>> do pobrania: Załącznik
(linia)
24.02.2016
Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych

Zarząd Małopolskiego Szkolnego Związku w Krakowie informuje, że otwiera nabór kandydatów na Animatora Sportu Osób Niepełnosprawnych. Wnioski prosimy składać do 29.02.2016 r. Informacje i załączniki do pobrania w dziale Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych. (linia)
22.02.2016
Kursy na instruktora i trenera piłki ręcznej

4 marca w AWF w Krakowie rozpoczynają się kursy na stopień:
- instruktora piłki ręcznej (uprawnia do ubiegania się o licencję C ZPRP)
- kurs na stopień trenera piłki ręcznej (uprawnia do ubiegania się o licencję B ZPRP)

Jeżeli są jeszcze chę do uzyskania powyżch kwalifikacji zawodowych, to powinni jak najszybciej się zgłosić. Dokładne informacje w załącznikach oraz na stronie Centrum Edukacji Zawodowej AWF w Krakowie - poniżej adres internetowy:
www.awf.krakow.pl/index.php/informacje-ogolne-kontakt

>> do pobrania: Instruktor piłki ręcznej
>> do pobrania: Trener piłki ręcznej
(linia)
11.02.2016
Animator Sportu Dzieci i Młodzieży

Z informacji otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynika, że program Animator Sportu Dzieci i Młodzieży w roku 2016 nie będzie kontynuowany. (linia)

1 | 2