obrazek
Witamy na oficjalnej stronie internetowej Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego na której znajdą państwo wiele informacji na temat działalności naszego Związku.
(linia)

(marszalek)

Wszystkie zawody rejonowe (z wyjątkiem rejonu Kraków - Miasto) i finały wojewódzkie organizowane w ramach "Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży Szkolnego Związku Sportowego" są finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Ministerstwo Sportu w ramach wspierania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
(linia)


Aktualności

20.08.2019
Klasyfikacja szkół i punktacja powiatów za rok 2018/2019

PROSIMY O UWAGI DO DNIA 28 SIERPNIA 2019

>> do pobrania: Klasyfikacja szkół Igrzyska Dzieci 2018/2019
>> do pobrania: Klasyfikacja szkół IMS 2018/2019
>> do pobrania: Klasyfikacja szkół Licealiada Młodzieży 2018/2019

>> do pobrania: Punktacja powiatów Igrzyka Dzieci 2018/2019
>> do pobrania: Punktacja powiatów IMS 2018/2019
>> do pobrania: Punktacja powiatów Licealiada Młodzieży 2018/2019

(linia)
02.08.2019
Gorce Cup 2019>> do pobrania: Informacja
(linia)
21.05.2019
Zaproszenie - Podsumowanie Małopolskiej Szkolnej Ligi SZS w biegach narciarskich

>> do pobrania: Załącznik
(linia)
17.05.2019
SKS Pismo do nauczycieli - oświadczenia na udział w zajęciach

>> do pobrania: Załącznik
(linia)
17.05.2019
Informacje dotyczące przetargu

>> do pobrania: Informacja o wyborze oferty
>> do pobrania: Informacja z sesji otwarcia ofert
>> do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
>> do pobrania: Formularz 1
>> do pobrania: Formularz 2a
>> do pobrania: Formularz 2b
>> do pobrania: Formularz 3
>> do pobrania: Formularz 4
>> do pobrania: Formularz 5
>> do pobrania: Formularz 6
>> do pobrania: Formularz 7

(linia)
14.05.2019
ZMIANA TERMINU ZAWODÓW - Małopolskie biegi przełajowe

Ze względu na warunki atmosferyczne zawody zostają przełożone z dnia 15 maja na dzień 20 maja. Program - poza datą - pozostaje bez zmian! Korekta w SRS do dnia 17 maja, do godziny 16.

(linia)
14.05.2019
Pismo do nauczycieli - testy sprawnościowe

>> do pobrania: Załącznik
(linia)
18.04.2019
Harmonogram zawodów sportowych w I półroczu 2019 - aktualizacja

>> do pobrania: Załącznik

(linia)
08.04.2019
Strajk, a zajęcia SKS - jak postępować?

Szanowni Państwo,

Drodzy Nauczyciele,

W związku z ogłoszeniem ogólnopolskiego strajku nauczycieli, przygotowaliśmy informacje na temat tego, jak strajk wpływa na zajęcia prowadzone w ramach programu SKS.

Brak jest przepisów, które zabraniałyby prowadzenia zajęć w ramach programu SKS podczas strajku. Oznacza to, że jeżeli w dniu strajku, nauczyciel przebywa w miejscu pracy, ale nie są to godziny, w których nauczyciel strajkuje, to w tym czasie można przeprowadzać zajęcia SKS. Należy oczywiście pamiętać o zebraniu grupy uczniów programu SKS.

Jeżeli natomiast nauczyciel strajkuje w konkretnych godzinach to nie może w tym czasie prowadzić innych zajęć pozalekcyjnych (np. SKS) i pobierać z tego tytułu wynagrodzenia.

Ponadto przepisy prawne (w szczególności ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych) nie określają wymaganej liczby godzin spędzonych podczas strajku w zatrudniających Państwa placówkach. Strajkujący przebywają w szkole w godzinach swojej pracy określonych odpowiednio w planie zajęć, harmonogramie, regulaminie pracy lub umowie o pracę.

https://www.szkolnyklubsportowy.pl/aktualnosci
(linia)
21.03.2019
Ogólnopolskie Zawody w Biegach Narciarskich dla szkół "Od pierwszego kroku do Mistrzostwa"

>> do pobrania: galeria
>> do pobrania: punktacja szkół
>> do pobrania: sztafety
>> do pobrania: wyniki dzień 2
>> do pobrania: wyniki dzień 1

(linia)
12.03.2019
OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W BADMINTONIE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW O PUCHAR PREZESA SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO BIERUŃ 2019

SZANOWNI PAŃSTWO, Śląski Szkolny Związek Sportowy serdecznie zaprasza na OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY w BADMINTONIE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH pod HONOROWYM PATRONATEM PREZESA Szkolnego Związku Sportowego Pana Grzegorza Janika. <

>> do pobrania: Załącznik

(linia)
29.01.2019
SKS 2019 pismo do nauczycieli

>> do pobrania: Załącznik

(linia)
25.01.2019
Rusza nabór do programu OZSSON 2019

Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Warszawie, jako operator programu uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym rusza nabór wniosków na INSTRUKTORÓW prowadzących zajęcia sekcji sportowych osób niepełnosprawnych w 2019 roku.
W załączeniu przesyłamy REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ORGANIZACJI, NABORU UCZESTNIKÓW I REALIZACJI ZADANIA.
Zachęcamy do składania wniosków poprzez portal www.ozsson.szs.pl, gdzie również znajda Państwo więcej informacji o założeniach programu.
Osoby, które brały udział w Programie OZSSON w 2018 muszą zarejestrować się od nowa.
Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

>> do pobrania: Regulamin pogramu OZSSON 2019

(linia)
18.01.2019
aktualizacja 22.01.2019
SKS 2019 ruszył!

UWAGA !!!
W wykazie są zaznaczone kolorem pomarańczowym szkoły których nauczyciele nie wypełnili formularza rejestracyjnego. W związku z tym prosimy SZKOŁY, aby przesłały email-em na adres biuro@mszs.krakow.pl dane nauczycieli (ilość grup prowadzonych przez nauczyciela, imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres email). DANE NAUCZYCIELA WYSYŁA SZKOŁA !!!

W dniu 21.01.2019r. zostaną zamieszczone na stronie MSZS wzory umów dla nauczycieli oraz wzory porozumień o współpracy dla gmin lub szkół współfinansujących projekt. Prosimy o wydrukowanie umów, wypełnienie, podpisanie i przysłanie do MSZS w terminie do 31.01.2019r.
Prosimy o uważne przeczytanie umowy !

Wzory porozumienia drukujemy w 2 egzemplarzach, podpisujemy i wysyłamy do MSZS w terminie do 10.02.2019r.

MSZS podpisuje i odsyła wraz z fakturą do gminy lub szkoły. W porozumieniu prosimy podać na kogo mają być wystawione faktury. Płatność jednorazowa od jednej grupy ćwiczebnej to 160zł.
Program SKS-2019 w województwie małopolskim jest realizowany od 15.01.2019r.
Aktualne wzory zgód rodziców, opiekunów prawnych oraz pełnoletnich uczestników programu na udział w programie są do pobrania na stronie www.szkolnyklubsportowy.pl w zakładce „Do pobrania”.

Zgody musza być zebrane a ich skany wgrane do Dziennika SKS zarówno przez nowych jak i nauczycieli kontynuujących współpracę w ramach programu do końca lutego 2019r.
Dostęp do Dziennika będzie uruchomiony 22.01.2019r.

Nauczyciele, do pobrania: proszę uważnie przeczytać, wypełnić , podpisać i przesłać do 15.II.2019 r. do Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego w Krakowie

Prosimy o dwustronny wydruk umowy!

Nauczyciele przysyłają Pocztą Polską do MSZS w Krakowie:
1. Umowe zlecenie
2. Oświadczenie zleceniobiorcy

Natomiast Zał nr. 1 Zał nr.2 które są do pobrania ze strony www.szkolnyklubsportowy.pl / zakładka do pobrania/. !! pozostają u nauczyciela
!!

>> do pobrania: Wykaz szkół zakwalifikowanych do SKS 2019
>> do pobrania: Druk oświadczenie zleceniobiorcy
>> do pobrania: Druk umowa zlecenie

Gminy lub szkoły:
>> do pobrania: Druk porozumienia o współpracy

(linia)
22.11.2018
Półfinał Igrzysk Dzieci w unihokeju dziewcząt i chłopców>> do pobrania: Załącznik

(linia)
13.11.2018
Podsumowanie "Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży" Szkolnego Związku Sportowego za rok szkolny 2017/2018

W dziale Małopolski System Wpółzawodnicta Sportowego" oraz w załączniku niżej, zamieszczone zostało Podsumowanie "Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży" Szkolnego Związku Sportowego za rok szkolny 2017/2018 przeprowadzonego pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego

>> do pobrania: Podsumowanie MSWS 2017/2018


(linia)
10.08.2018
Kursokonferencja szkoleniowa z zakresu teorii i metodyki nauczania piłki ręcznej

>> do pobrania: Komunikat
>> do pobrania: Zgłoszenie

(linia)
21.07.2018
Udział szkół województwa Małopolskiego w Finałach Ogólnopolskich w roku szkolnym 2017/2018Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
Patronat Honorowy:
Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego


>> do pobrania: Załącznik
(linia)
07.06.2018
Zaproszenie

Dla Dyrektorów, Nauczycieli i Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych uczestniczących w Małopolskiej Szkolnej Lidze SZS w sezonie 2017/2018

>> do pobrania: Zaproszenie

(linia)
24.05.2018
Ochrona Danych Osobowych

Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych. Informacja zostaje zamieszczona na stałe, w lewej kolumnie MENU strony internetowej.

>> do pobrania: Klauzula informacyjna

(linia)
14.05.2018
SKS na Śląskim

64. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego na Stadionie Śląskim – niespodzianka dla uczestników programu SKS! Zapraszamy do udziału w #SKSnaŚLĄSKIM!

>> do pobrania: Załącznik - Prosimy o wzięcie udziału!

(linia)
16.03.2018
Ogólnopolskie Zawody w Biegach Narciarskich dla szkół "Od pierwszego kroku do Mistrzostwa"

>> do pobrania: Punktacja końcowa szkół
>> do pobrania: Wyniki z dnia 15.03.2018
>> do pobrania: Wyniki z dnia 14.03.2018
>> do pobrania: Wyniki z dnia 13.03.2018
>> do pobrania: Listy startowe
>> do pobrania: Komunikat

(linia)
13.02.2018
Instrukcja obsługi dziennika dla nowych oraz kontynuujących nauczycieli

W załączniku zamieszczone zostają dla Państwa instrukcje obsługi dziennika dla nauczycieli kontynuujących udział w programie oraz dla nauczycieli logujących się po raz pierwszy.

>> do pobrania: Instrukcja dla nowego nauczyciela
>> do pobrania: Instrukcja dla kontynuującego nauczyciela
>> do pobrania: Pismo do nauczycieli

(linia)
08.02.2018
SKS łączy POKOLENIA

Konkurs #SKSłączyPOKOLENIA organizowany przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, krajowego operatora programu SKS wygrała szkoła za Małopolski - Zespół Szkół Łączności w Krakowie.
Konkurs organizowany dla wszystkich szkół z całej Polski biorących udział w I edycji Programu SKS w roku 2017.

Serdecznie gratulujemy !!!

>> do pobrania: Materiał filmowy

(linia)
05.02.2018
WRĘCZENIE ODZNACZEŃ – "za zasługi dla sportu" dla Nauczycieli z Limanowej

Podczas otwarcia nowej hali sportowej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej 29.01.2018 r , odbyła się również uroczystość wręczenia Odznak „ Za zasługi dla sportu” przyznanych przez Ministra Sportu i Turystyki Pana Witolda Bańkę dla dwóch nauczycieli limanowskich szkół średnich: Ryszarda Ewerta i Leszka Mordarskiego na wniosek Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego i Powiatowego SZS w Limanowej.
Brązowe odznaki wręczyli – V-ce Mininister Finansów Wiesław Janczyk i Senator RP Jan Hamerski.

Dalszy ciąg do pobrania w załączniku.

>> do pobrania: Wręczenie odznaczeń - cały tekst
>> do pobrania: Galeria

(linia)
29.11.2017
Szkolenie dla nauczycieli

Szkolenie Polish Level 0 i Polish Level 1 dla trenerów, kandydatów na trenerów, asystentów trenerów, kandydatów na asystentów trenerów PSCh, nauczycieli tańca, nauczycieli wychowania fizycznego oraz osób rekreacyjnie zajmujących się cheerleadingiem.
Kraków 02-03.12.2017

>> do pobrania: Szkolenie dla nauczycieli

(linia)
10.11.2017
Aplikacja mobilna dla nauczycieli

>> do pobrania: Pismo do nauczycieli
>> do pobrania: Prezentacja funkcjonalności aplikacji
>> do pobrania: Link do pobrania aplikacji z poziomu komputera

(linia)
31.10.2017
Konferencja metodyczno-szkoleniowa - ośrodek "Limba" w Poroninie

>> do pobrania: Załącznik

(linia)

1 | 2