obrazek
Witamy na oficjalnej stronie internetowej Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego na której znajdą państwo wiele informacji na temat działalności naszego Związku.
(linia)

(marszalek)

Wszystkie zawody rejonowe (z wyjątkiem rejonu Kraków - Miasto) i finały wojewódzkie organizowane w ramach "Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży Szkolnego Związku Sportowego" są finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Ministerstwo Sportu w ramach wspierania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
(linia)


Aktualności

02.10.2019
Program "Skaut" - Instrukcja rejestracji

>> do pobrania: Załącznik
(linia)
01.10.2019
Harmonogram zawodów sportowych w II półroczu 2019

>> do pobrania: Załącznik
(linia)
23.09.2018
List od Ministra Sportu i Turystyki - Program "Skaut">> do pobrania: Załącznik
(linia)
18.09.2018
Międzynarodowy turniej piłki siatkowej nauczycieli(linia)
18.09.2018
Udział szkół województwa Małopolskiego w Finałach Ogólnopolskich w roku szkolnym 2018/2019Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
Patronat Honorowy:
Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego


>> do pobrania: Załącznik
(linia)
15.09.2019
Program "SKAUT"Rusza Program „SKAUT”, który został opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i skierowany jest do uczniów klas IV – VIII w całej Polsce. Podstawowym celem jest zebranie wyników testów prób sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, poprawa ich kondycji oraz wsparcie młodych sportowców w zakresie ich rozwoju.

Pilotażowy program będzie realizowany od 1.10.2019 r. do 30.11.2019 r w województwach śląskim, podlaskim, małopolskim i świętokrzyskim. Docelowo projekt zakłada zatrudnienie 3 560 skautów, a ich zadaniem będzie m.in. przeprowadzanie testów sprawności fizycznej, obserwowanie zajęć sportowych odbywających się w szkole i poza nią, rekomendowanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach w klubach sportowych. Wyniki testów zostaną umieszczone w Narodowej Bazie Talentów.

Jak zostać skautem ?

Skauci są rekrutowani przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy). Osoby zainteresowane funkcją skauta powinny skontaktować się z koordynatorem wojewódzkim oraz gminą właściwymi dla obszaru, na którym chcą wykonywać pracę skauta.

Skautami mogą zostać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, czyli nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy, instruktorzy.

Skaut zawiera umowę z koordynatorem wojewódzkim, który nadzoruje jego pracę.

Koordynatorem wojewódzkim w Małopolsce jest Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie - Partner.
Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszego Porozumienia ze strony Partnera są: Waldemar Gramek - prezes MSZS , Mirosław Mączka - członek zarządu MSZS.
Operatorem krajowym programu jest Instytut Sportu w Warszawie.

Informacje o programie dostępne są również na stronie http://www.programskaut.pl./

Zapraszamy do współpracy!

>> do pobrania: Pismo do JST
>> do pobrania: Porozumienie z JST
>> do pobrania: Regulamin programu "Skaut"
>> do pobrania: Wykaz sieci skautów w Małopolsce
>> do pobrania: Umowa - zlecenie ze skautem
>> do pobrania: Oświadczenie skauta
>> do pobrania: Zgoda rodzica
(linia)
15.09.2019
Aktualizacja warunków zapisów w SRS

Informujemy, że Zarząd Główny SZS zaktualizował sposób zapisów uczniów do zawodów organizowanych przez nasze stowarzyszenie.
Najważniejsza zmiana dotyczy zamieszczania zgód rodziców. Nadal ze względu na RODO nauczyciel zobowiązany jest do posiadania zgody opiekunów prawnych ucznia, którego zgłasza do zawodów, ale nie ma już obowiązku dopinania tej zgody do konta danego uczestnika.
W przypadku posiadania takiej zgody przez szkołę, umożliwiającej np. publikację wizerunku podczas różnych działań reprezentacji szkoły, w tym na zawodach sportowych, nauczyciel może zaznaczyć to w odpowiednim miejscu na formularzu zgłoszenia.

>> do pobrania: zaktualizowany system rejestracji do zawodów przez SRS

(linia)
20.08.2019
Klasyfikacja szkół i punktacja powiatów za rok 2018/2019

PROSIMY O UWAGI DO DNIA 28 SIERPNIA 2019

>> do pobrania: Klasyfikacja szkół Igrzyska Dzieci 2018/2019
>> do pobrania: Klasyfikacja szkół IMS 2018/2019
>> do pobrania: Klasyfikacja szkół Licealiada Młodzieży 2018/2019

>> do pobrania: Punktacja powiatów Igrzyka Dzieci 2018/2019
>> do pobrania: Punktacja powiatów IMS 2018/2019
>> do pobrania: Punktacja powiatów Licealiada Młodzieży 2018/2019

(linia)
02.08.2019
Gorce Cup 2019>> do pobrania: Informacja
(linia)
21.05.2019
Zaproszenie - Podsumowanie Małopolskiej Szkolnej Ligi SZS w biegach narciarskich

>> do pobrania: Załącznik
(linia)
17.05.2019
SKS Pismo do nauczycieli - oświadczenia na udział w zajęciach

>> do pobrania: Załącznik
(linia)
17.05.2019
Informacje dotyczące przetargu

>> do pobrania: Informacja o wyborze oferty
>> do pobrania: Informacja z sesji otwarcia ofert
>> do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
>> do pobrania: Formularz 1
>> do pobrania: Formularz 2a
>> do pobrania: Formularz 2b
>> do pobrania: Formularz 3
>> do pobrania: Formularz 4
>> do pobrania: Formularz 5
>> do pobrania: Formularz 6
>> do pobrania: Formularz 7

(linia)
14.05.2019
ZMIANA TERMINU ZAWODÓW - Małopolskie biegi przełajowe

Ze względu na warunki atmosferyczne zawody zostają przełożone z dnia 15 maja na dzień 20 maja. Program - poza datą - pozostaje bez zmian! Korekta w SRS do dnia 17 maja, do godziny 16.

(linia)
14.05.2019
Pismo do nauczycieli - testy sprawnościowe

>> do pobrania: Załącznik
(linia)
18.04.2019
Harmonogram zawodów sportowych w I półroczu 2019 - aktualizacja

>> do pobrania: Załącznik

(linia)
08.04.2019
Strajk, a zajęcia SKS - jak postępować?

Szanowni Państwo,

Drodzy Nauczyciele,

W związku z ogłoszeniem ogólnopolskiego strajku nauczycieli, przygotowaliśmy informacje na temat tego, jak strajk wpływa na zajęcia prowadzone w ramach programu SKS.

Brak jest przepisów, które zabraniałyby prowadzenia zajęć w ramach programu SKS podczas strajku. Oznacza to, że jeżeli w dniu strajku, nauczyciel przebywa w miejscu pracy, ale nie są to godziny, w których nauczyciel strajkuje, to w tym czasie można przeprowadzać zajęcia SKS. Należy oczywiście pamiętać o zebraniu grupy uczniów programu SKS.

Jeżeli natomiast nauczyciel strajkuje w konkretnych godzinach to nie może w tym czasie prowadzić innych zajęć pozalekcyjnych (np. SKS) i pobierać z tego tytułu wynagrodzenia.

Ponadto przepisy prawne (w szczególności ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych) nie określają wymaganej liczby godzin spędzonych podczas strajku w zatrudniających Państwa placówkach. Strajkujący przebywają w szkole w godzinach swojej pracy określonych odpowiednio w planie zajęć, harmonogramie, regulaminie pracy lub umowie o pracę.

https://www.szkolnyklubsportowy.pl/aktualnosci
(linia)
21.03.2019
Ogólnopolskie Zawody w Biegach Narciarskich dla szkół "Od pierwszego kroku do Mistrzostwa"

>> do pobrania: galeria
>> do pobrania: punktacja szkół
>> do pobrania: sztafety
>> do pobrania: wyniki dzień 2
>> do pobrania: wyniki dzień 1

(linia)
12.03.2019
OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W BADMINTONIE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW O PUCHAR PREZESA SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO BIERUŃ 2019

SZANOWNI PAŃSTWO, Śląski Szkolny Związek Sportowy serdecznie zaprasza na OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY w BADMINTONIE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH pod HONOROWYM PATRONATEM PREZESA Szkolnego Związku Sportowego Pana Grzegorza Janika. <

>> do pobrania: Załącznik

(linia)
29.01.2019
SKS 2019 pismo do nauczycieli

>> do pobrania: Załącznik

(linia)
25.01.2019
Rusza nabór do programu OZSSON 2019

Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Warszawie, jako operator programu uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym rusza nabór wniosków na INSTRUKTORÓW prowadzących zajęcia sekcji sportowych osób niepełnosprawnych w 2019 roku.
W załączeniu przesyłamy REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ORGANIZACJI, NABORU UCZESTNIKÓW I REALIZACJI ZADANIA.
Zachęcamy do składania wniosków poprzez portal www.ozsson.szs.pl, gdzie również znajda Państwo więcej informacji o założeniach programu.
Osoby, które brały udział w Programie OZSSON w 2018 muszą zarejestrować się od nowa.
Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

>> do pobrania: Regulamin pogramu OZSSON 2019

(linia)
18.01.2019
aktualizacja 22.01.2019
SKS 2019 ruszył!

UWAGA !!!
W wykazie są zaznaczone kolorem pomarańczowym szkoły których nauczyciele nie wypełnili formularza rejestracyjnego. W związku z tym prosimy SZKOŁY, aby przesłały email-em na adres biuro@mszs.krakow.pl dane nauczycieli (ilość grup prowadzonych przez nauczyciela, imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres email). DANE NAUCZYCIELA WYSYŁA SZKOŁA !!!

W dniu 21.01.2019r. zostaną zamieszczone na stronie MSZS wzory umów dla nauczycieli oraz wzory porozumień o współpracy dla gmin lub szkół współfinansujących projekt. Prosimy o wydrukowanie umów, wypełnienie, podpisanie i przysłanie do MSZS w terminie do 31.01.2019r.
Prosimy o uważne przeczytanie umowy !

Wzory porozumienia drukujemy w 2 egzemplarzach, podpisujemy i wysyłamy do MSZS w terminie do 10.02.2019r.

MSZS podpisuje i odsyła wraz z fakturą do gminy lub szkoły. W porozumieniu prosimy podać na kogo mają być wystawione faktury. Płatność jednorazowa od jednej grupy ćwiczebnej to 160zł.
Program SKS-2019 w województwie małopolskim jest realizowany od 15.01.2019r.
Aktualne wzory zgód rodziców, opiekunów prawnych oraz pełnoletnich uczestników programu na udział w programie są do pobrania na stronie www.szkolnyklubsportowy.pl w zakładce „Do pobrania”.

Zgody musza być zebrane a ich skany wgrane do Dziennika SKS zarówno przez nowych jak i nauczycieli kontynuujących współpracę w ramach programu do końca lutego 2019r.
Dostęp do Dziennika będzie uruchomiony 22.01.2019r.

Nauczyciele, do pobrania: proszę uważnie przeczytać, wypełnić , podpisać i przesłać do 15.II.2019 r. do Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego w Krakowie

Prosimy o dwustronny wydruk umowy!

Nauczyciele przysyłają Pocztą Polską do MSZS w Krakowie:
1. Umowe zlecenie
2. Oświadczenie zleceniobiorcy

Natomiast Zał nr. 1 Zał nr.2 które są do pobrania ze strony www.szkolnyklubsportowy.pl / zakładka do pobrania/. !! pozostają u nauczyciela
!!

>> do pobrania: Wykaz szkół zakwalifikowanych do SKS 2019
>> do pobrania: Druk oświadczenie zleceniobiorcy
>> do pobrania: Druk umowa zlecenie

Gminy lub szkoły:
>> do pobrania: Druk porozumienia o współpracy

(linia)
22.11.2018
Półfinał Igrzysk Dzieci w unihokeju dziewcząt i chłopców>> do pobrania: Załącznik

(linia)
13.11.2018
Podsumowanie "Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży" Szkolnego Związku Sportowego za rok szkolny 2017/2018

W dziale Małopolski System Wpółzawodnicta Sportowego" oraz w załączniku niżej, zamieszczone zostało Podsumowanie "Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży" Szkolnego Związku Sportowego za rok szkolny 2017/2018 przeprowadzonego pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego

>> do pobrania: Podsumowanie MSWS 2017/2018


(linia)
10.08.2018
Kursokonferencja szkoleniowa z zakresu teorii i metodyki nauczania piłki ręcznej

>> do pobrania: Komunikat
>> do pobrania: Zgłoszenie

(linia)
21.07.2018
Udział szkół województwa Małopolskiego w Finałach Ogólnopolskich w roku szkolnym 2017/2018Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
Patronat Honorowy:
Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego


>> do pobrania: Załącznik
(linia)
07.06.2018
Zaproszenie

Dla Dyrektorów, Nauczycieli i Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych uczestniczących w Małopolskiej Szkolnej Lidze SZS w sezonie 2017/2018

>> do pobrania: Zaproszenie

(linia)
24.05.2018
Ochrona Danych Osobowych

Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych. Informacja zostaje zamieszczona na stałe, w lewej kolumnie MENU strony internetowej.

>> do pobrania: Klauzula informacyjna

(linia)
14.05.2018
SKS na Śląskim

64. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego na Stadionie Śląskim – niespodzianka dla uczestników programu SKS! Zapraszamy do udziału w #SKSnaŚLĄSKIM!

>> do pobrania: Załącznik - Prosimy o wzięcie udziału!

(linia)
16.03.2018
Ogólnopolskie Zawody w Biegach Narciarskich dla szkół "Od pierwszego kroku do Mistrzostwa"

>> do pobrania: Punktacja końcowa szkół
>> do pobrania: Wyniki z dnia 15.03.2018
>> do pobrania: Wyniki z dnia 14.03.2018
>> do pobrania: Wyniki z dnia 13.03.2018
>> do pobrania: Listy startowe
>> do pobrania: Komunikat

(linia)
13.02.2018
Instrukcja obsługi dziennika dla nowych oraz kontynuujących nauczycieli

W załączniku zamieszczone zostają dla Państwa instrukcje obsługi dziennika dla nauczycieli kontynuujących udział w programie oraz dla nauczycieli logujących się po raz pierwszy.

>> do pobrania: Instrukcja dla nowego nauczyciela
>> do pobrania: Instrukcja dla kontynuującego nauczyciela
>> do pobrania: Pismo do nauczycieli

(linia)
08.02.2018
SKS łączy POKOLENIA

Konkurs #SKSłączyPOKOLENIA organizowany przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, krajowego operatora programu SKS wygrała szkoła za Małopolski - Zespół Szkół Łączności w Krakowie.
Konkurs organizowany dla wszystkich szkół z całej Polski biorących udział w I edycji Programu SKS w roku 2017.

Serdecznie gratulujemy !!!

>> do pobrania: Materiał filmowy

(linia)
05.02.2018
WRĘCZENIE ODZNACZEŃ – "za zasługi dla sportu" dla Nauczycieli z Limanowej

Podczas otwarcia nowej hali sportowej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej 29.01.2018 r , odbyła się również uroczystość wręczenia Odznak „ Za zasługi dla sportu” przyznanych przez Ministra Sportu i Turystyki Pana Witolda Bańkę dla dwóch nauczycieli limanowskich szkół średnich: Ryszarda Ewerta i Leszka Mordarskiego na wniosek Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego i Powiatowego SZS w Limanowej.
Brązowe odznaki wręczyli – V-ce Mininister Finansów Wiesław Janczyk i Senator RP Jan Hamerski.

Dalszy ciąg do pobrania w załączniku.

>> do pobrania: Wręczenie odznaczeń - cały tekst
>> do pobrania: Galeria

(linia)
29.11.2017
Szkolenie dla nauczycieli

Szkolenie Polish Level 0 i Polish Level 1 dla trenerów, kandydatów na trenerów, asystentów trenerów, kandydatów na asystentów trenerów PSCh, nauczycieli tańca, nauczycieli wychowania fizycznego oraz osób rekreacyjnie zajmujących się cheerleadingiem.
Kraków 02-03.12.2017

>> do pobrania: Szkolenie dla nauczycieli

(linia)
10.11.2017
Aplikacja mobilna dla nauczycieli

>> do pobrania: Pismo do nauczycieli
>> do pobrania: Prezentacja funkcjonalności aplikacji
>> do pobrania: Link do pobrania aplikacji z poziomu komputera

(linia)
31.10.2017
Konferencja metodyczno-szkoleniowa - ośrodek "Limba" w Poroninie

>> do pobrania: Załącznik

(linia)

1 | 2